Die groot god ewolusie

“Daar is geen skepper, alles het vanself ontstaan,”

sê die skepsels, “die aarde, son en maan –

aanvaar nou sonder rusie,

dis alles die werk van die groot god ewolusie.

Hy weet niks, sien niks, en kan niks voel,

maar hy stuur nog altyd af op sy doel.

En ondanks sy blindheid het niks hom ontgaan,

hy’t alles beplan wat op aarde bestaan.

Die bye kan nie dink nie en tog weet hul baie goed,

om mekaar te wys presies waar groei ‘n blommetjie met iets soet.

Die vinder dans ‘n nommer agt teen die wande van hulle nes,

en voor hy lank gedans het, daar trek die hele res,

al op die as van die nommer agt, reg op die blomme af,

jy kan dit maar gaan kontroleer as jy vinnig genoeg kan draf.

By wie het daardie by geleer hoe dui hy die rigting aan?

En wie het al sy maats geleer om die sommetjie te verstaan?

Want hoe platter en wyer die agt, hoe verder is die blomme,

en as die blomme naby is, verstaan hulle ook die somme,

want dan is die agt sommer lank en skraal,

en hulle hoef die nectar nie ver te gaan haal.

En sommige bye het selfs no gook hulle Wiskunde geleer,

want hulle kan van vertikaal na horisontaal toe transponeer.

En glo my as jy wil, maar daar is geen by wat dit vergeet nie;

jy kry nie sommer ‘n by wat nie die som se bedoeling weet nie.

Maar moet tog nie sê dat ‘n Skepper hulle so gemaak het nie;<